Privredno pravo

Advokatska kancelarija Mešić pruža usluge pravnim i fizičkim licima na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine u svim vrstama privrednih sporova, naplate potraživanja u privrednim sporovima i drugih odnosa u oblasti privrede a koji uređuju pravni položaj i status privrednih subjekata, njihov odnos prema državi, njihove međusobne pravne poslove koje zaključuju u vezi sa prometom roba, usluga, novca i hartija od vrijednosti. To uključuje i oblast međunarodnog privrednog prava.

Današnje dinamično poslovno okruženje zahtijeva pravne savjete koje mogu uticati na otklananje mogućih štetnih posljedica i problema prilikom poslovanja. Stoga, advokastka kancelarija Mešić nastoji klijentima predočiti sve postojeće pravne mogućnosti, što uključuje zaključenja određenih vansudskih ili sudskih nagodbi u pravnim sporovima, odnodno alternativna rješenja ili u drugim situacijama adekvatno zastupanja klijenata pred sudovima.

Trudimo se i nastojimo svakom pojedinačnom problemu pristupiti sa više strana, te klijentima omogućiti najpovoljnije rješenje u privrednom odnosu ili sporovima u kojima učestvuju.

© 2023 Advokatska kancelarija Mešić | Stranicu pripremila Agencija "URED" Tuzla