Načela i vrijednosti

Advokatska kancelarija Mešić Tuzla svoj rad i saradnju sa brojnim klijentima uspostavlja na nekoliko izuzetno važnih načela i principa:

Posvećenost svakom pojedinačnom klijentu i slučaju je ono što krasi naš rad od samih početaka formiranja kancelarije davne 1983. godine pa sve do danas.
To svakako podrazumijeva da sve pravne dileme i nedoumice koje naši klijenti predoče tokom našeg prvog kontakta i početka komunikacije sagledamo sa svih strana, te na osnovu detaljne analize slučaja ponudimo adekvatna rješenja, savjete i usluge zastupanja.

Tradicija djelovanja naše advokatske kancelarije je duga. Od 1983. godine, kada ju je osnovao advokat Hajrudin Mešić, do danas, prošlo je 35 godina.
U tom periodu smo kontinuirano gradili povjerenje kod brojnih klijenata i na osnovu toga možemo slobodno reči da smo advokatska kancelarija sa tradicijom uspješnog i posvećenog rada sa klijentima.

Efikasnost je također jedan od ključnih standarda. Pravo je dinamična oblast, te smo kontinurano orijentisani efikasnom postizanju ciljeva naših klijenata.

Stručnost podrazumijeva i to da kontinuirano pratimo kompleksni i dinamični pravni okvir i ambijent u Bosni i Hercegovini, te uz stalnu edukaciju, iskustvo i praksu unapređujemo svoja znanja.

Našim klijentima je izuzetno važno da razmotrimo sve pravne mogućnosti kako bi njihove dileme riješili na najoptimalniji način. Stalno unapređivanje znanja u svim oblastima prava, praćenje dinamičnog pravnog sektora i razvijanje prakse su minimalni standard koje poštujemo u našoj advokatskoj kancelariji.

Kreativnost je izuzetno važna u svakom poslu, a u advokatskom zanatu je, uz znanje i posvećenost, od presudnog značaja za uspješan rad.

Kreativno misliti i djelovati podrazumijeva da ne radimo mehanički, na osnovu onoga što je ranije već viđeno i urađeno, nego da svakoj pojedinačnoj situaciji pristupamo tako da nudimo praktična, kreativna i djelotvorna rješenja, analizirajući sve pravne mogućnosti i uključujuči u savjetovanje i zastupanje mnogo energije i rada, kako bi se postigli zacrtani ciljevi.

Kvalitet pravnog savjetovanja i zastupanja zavisi od mnoštva faktora, ali u Advokatskoj kancelariji Mešić nastojimo da se kvalitet mjeri dodatnim vrijednostima koje unosimo u svaku pojedinačnu situaciju.

Naši ciljevi nisu samo zadovolljiti zahtjeve i očekivanja naših klijenata, nego ih često i prevazići i ponuditi dašak novoga i dodatnu vrijednost u svakoj pojedinačnoj situaciji. Zbog toga nas klijenti biraju i veoma često i preporučuju.

© 2023 Advokatska kancelarija Mešić | Stranicu pripremila Agencija "URED" Tuzla