Civilno pravo

Advokatska kancelarija Mešić Tuzla pruža usluge iz oblasti civilnog/građanskog prava brojnim klijentima na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, a često i osobama koje žive u inostranstvu. U ovoj oblasti prava advokati u kancelariji Mešić imaju bogato iskustvo, znanje i tradiciju u zastupanju.

Radi se o grani privatnog prava koja kao skup pravnih pravila i normi uređuje imovinske i neimovinske odnose u koje pojedinci ulaze povodom stvari, određenih činidbi ili imovine.

U ovoj oblasti prava Advokatska kancelarija Mešić pruža usluge savjetovanja i zastupanja klijenata pred sudovima u BiH, te pripremu i vođenje postupka naknada štete i postupka naplate potraživanja.

Ove usluge podrazumijevaju pripremu i zastupanje klijenata u slijedećim oblastima:

Dužničko-povjerilački odnosi: sudske naplate dugova, alimentacije, zastupanje povjerilaca, zastupanje dužnika, prigovori i žalbe u izvršnom postupku

Odštete: sačinjavanje zahtjeva, tužbi i zastupanje pred sudovima, štete nastale iz saobraćajnih nezgoda, štete nastale povredama na radu, štete na nekretninama ili pokretnostima i sve druge štete

Nasljedno pravo: sastavljanje testamenata, parnične postupke u vezi sa zaostavštinom i zastupanje u ostavinskim postupcima

Vanparnični postupci: regulisanje međa, razdvajanje suvlasničke imovine, određivanje nužnog odnosno privremenog prolaza kao i sve druge vanparnične postupke

Razvod braka: tužbe za razvod, sporazumni razvodi, podjela imovine supružnika, zakonsko izdržavanje i iznosi alimentacije, povjeravanje djece, utvrđivanje ili osporavanje očinstva

Stvarno pravo: regulisanje vlasničkih odnosa, vlasničke tužbe, služnosti, sporovi u vezi sa posjedom, upisi u zemljišnu knjigu

Obligacioni odnosi/ugovori: sastavljanje ugovora ( o zakupu, zajmu, kupoprodaji i dr.), pravno provjeravanje ugovora, zastupanje u sporovima iz ugovora

Također u ove usluge ulazi i: utvrđivanje prava vlasništva, pokretanje i postupci ostavinskih rasprava, vansudsko rješavanje sporova, građevinsko pravo, autorska prava, kao i brojne druge usluge iz oblasti građanskopravnih odnosa.

© 2024 Advokatska kancelarija Mešić | Stranicu pripremila Agencija "URED" Tuzla