Advokati

Advokatska kancelarija Mešić Tuzla trenutno zapošljava dva advokata i jednog advokatskog stručnog saradnika.

Advokat Amir Mešić rođen je 29. jula 1973. godine u Tuzli. Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu završio je 2000. godine, te je radni odnos zasnovao u advokatskoj kancelariji svog oca Hajrudina Mešića, gdje praksu stiče na poziciji advokatskog pripravnika. Nakon obavljanja pripravničke prakse 2003. godine polaže pravosudni ispit u Federalnom ministarstvu pravde u Sarajevu te nastavlja raditi u advokaturi Mešić u svojstvu advokatskog stručnog saradnika. Nakon polaganja advokatskog ispita u Federalnoj advokatskoj komori, 2006. godine se upisuje u imenik advokata i počinje raditi zastupanja klijenata u različitim oblastima prava. Dugogodišnji je aktivni član Regionalne advokatske komore Tuzla gdje je obavljao ili i dalje obavlja različite funkcije.

Advokat Selma Mešić rođena je 21. jula 1974. godine u Tuzli. Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu je završila 2000. godine te je počela raditi u Kantonalnom sudu Tuzla kao sudski pripravnik. Nakon obavljanja pripravničke prakse, 2003. godine je položila pravosudni ispit u Federalnom ministarstvu pravde te se zaposlila u Euroherc osiguranju na poslovima pravnika sa užom specijalnošću utuženja regresnih potraživanja, prinudne naplate i zastupanja ove osiguravajuće kuće na području Sjeveroistočne Bosne i Hercegovine. Tokom 2007. godine prelazi u Raiffeisen banku Sarajevo te zastupa ovu banku kod utuženja problematičnih kredita, prinudne naplate i drugih poslova u interesu poslodavca. Od 2016. godine Selma Mešić je advokat u advokatskoj kancelariji Mešić i obavlja sve vrste poslova i zastupanja, izuzev krivičnog prava.

Advokatski stručni saradnik Jasmina Aljić rođena je 28. maja 1990. godine u Tuzli. Pravni fakultet je završila 2012. godine a pravosudni ispit položila u novembru 2015. godine. Nakon položenog pravosudnog ispita radila je u advokatskoj kancelariji u Tuzli, a početkom 2018. godine je zaposlena u advokatskoj kancelariji Mešić na poslovima zastupanja fizičkih i pravnih lica uz užu specijalnost utuženja regresnih potraživanja i prinudne naplate klijenata.

© 2024 Advokatska kancelarija Mešić | Stranicu pripremila Agencija "URED" Tuzla