Kancelarija

Advokatska kancelarija Mešić Tuzla praksu, imidž, reputaciju i kvalitet pravnog savjetovanja i zastupanja klijenata gradi od davne 1983. godine kada ju je osnovao advokat Hajrudin Mešić.

Tradicija, iskustvo, kvalitet, posvećenost i povjerenje su standardi koji su ključni u našoj saradnji sa brojnim klijentima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Sjedište advokatske kancelarije Mešić je u ulici Maršala Tita 89 u Tuzli.

Advokatura pruža usluge pravnog savjetovanja i zastupanja pravnim i fizičkim licima u svim oblastima prava i vrstama predmeta i to u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Uža specijalnost advokature Mešić je oblast civilnog prava u svim segmentima građanskopravnih odnosa, što uključuje savjetovanje, podnošenje tužbi, zastupanje, sastavljanje i podnošenje žalbi, reviziju, kao i prinudnu naplatu dosuđenih iznosa po sudskim odlukama u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku.

Uz civilno pravo, bogato iskustvo i praksu kancelarija je izgradila i u oblasti krivičnog prava, zastupanjem brojnih klijenata pred tužilaštvima ili sudovima u cijeloj BiH, kao i u drugim oblastima prava.

Advokat Amir Mešić je i ovlašteni medijator, odnosno ovlašteni posrednik u postupku posredovanja između bračnih partnera prije pokretanja sudskog postupka za razvod braka.

Kroz dugogodišnji rad i pravnu praksu naša advokatska kancelarija je osposobila i educirala veći broj pravnika i stručnih saradnika a većina njih su danas advokati ili visokopozicionirani dužnosnici u izvršnim i zakonodavnim organima ili rade u pravosudnim institucijama u BiH.

Ukoliko imate bilo kakvu pravnu dilemu ili potrebu zastupanja, kontaktirajte nas i uvjerite se u kvalitet usluga koje pružamo.

© 2024 Advokatska kancelarija Mešić | Stranicu pripremila Agencija "URED" Tuzla